Působnost firmy Ron, s.r.o. na území České republiky

Firma Ron, s.r.o. byla založena v roce 2008 v Trutnově, jako nástupnická organizace do té doby podnikající fyzické osoby Roman Novotný – Ron, která byla založena v roce 1993 s působností v oboru speciálních čistících a úklidových služeb. Firma Ron s.r.o. poskytuje služby na celém území České republiky.

Firma Ron, s.r.o. garantuje kvalitně provedenou práci za odpovídající cenu. Pokud chcete skutečně kvalitní úklid, obraťe se na profesionály, kteří odvedou svoji práci rychle a kvalitně.

Zárukou profesionality je důraz na odborná školení:

•    všechny práce provádíme pouze prostřednictvím vlastních zaměstnanců a stálých brigádníků, kteří projdou profesním zaškolením a zaučením pod dohledem zkušeného mistra
•    naši zaměstnanci absolvují všechna potřebná školení pro práci ve výškách, obsluhu vysokozdvižných plošin a pravidelné proškolování z PO, BOZP
•    pečlivě sledujeme nejnovější poznatky a jsme v neustálém kontaktu s novými trendy v oboru, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Používáme ekologické čistící prostředky, které neustále inovujme dle nejnovějších technologií.
•    velký důraz klademe na etické chování našich pracovníků k zaměstnancům zákazníka za běžného provozu a na závazek mlčenlivosti o skutečnostech, se kterými přicházejí do styku v rámci svých pracovních povinností
•    úklidové služby provádíme v co možná nejkratším čase, tak abychom co nejméně rušili zaměstnance zákazníka a umožníme jim soustředit se pouze na jejich hlavní předmět činnosti
•    samozřejmostí je čistý trestní rejstřík našich zaměstnanců

Pro zajištění služeb na nejvyšší úrovni je samozřejmostí kvalitní strojní a technické vybavení, které splňuje veškeré evropské normy a standardy:

•    všechny stroje a čisticí prostředky jsou certifikovány a odpovídají platným zákonům a předpisům (bezpečnost práce, životní prostředí).
•    pro strojní úklid používáme extraktory (na čištění koberců), kotoučové drhnoucí stroje, mycí automaty, průmyslové vysavače, speciální vysavače pro práci ve výškách, vysokotlaké čistící stroje, parní čističe, vysokozdvižné pracovní plošiny, lešení, žebříky, kvalitní horolezecké vybavení, všichni zaměstnanci jsou vybaveni kompletními firemními uniformami pro letní i zimní sezónnu.

Firma RON - profesionální mytí oken